Welkom bij (H)echt Arendonk!

(H)echt Arendonk kan beschouwd worden als een netwerk van mensen waar elke inwoner van Arendonk kan bij aansluiten. Ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of opleiding.

In dit netwerk ontmoeten, helpen en steunen de deelnemers elkaar op velerlei manieren: door hand- en spandiensten, een gezellige babbel, een groepsuitje, een luisterend oor, een gouden raad….

Wil je iets meer weten over de werkingsprincipes van (H)echt Arendonk, klik hier.

Er gebeurt heel wat binnen (H)echt Arendonk.

Uitwisseling van vraag en aanbod, werkgroepen, leuke en leerzame activiteiten, maandelijkse groepsbijeenkomsten.

Er zijn één op één contacten, contacten in kleine groepjes, formele en informele samenkomsten, echte werkvergaderingen en koffiekletsmomenten. Dit alles krijgt vorm in een dialoog tussen kerngroep en deelnemers. We vinden het heel belangrijk dat (H)echt Arendonk vorm krijgt in een continue wisselwerking met elkaar. Zo wordt dit een levend en gedragen initiatief dat nooit af is en zich ontwikkelt zonder vooraf uitgezette doelstellingen.

Er mogen zijn met je ganse hebben en houden en dit kunnen/mogen inzetten zorgt voor een sterke verbondenheid.

Hieronder zie je wat dit concreet betekent:

  • Kaartjes maken
  • Reisverhalen vertellen
  • Uitstappen doen
  • Samen terrassen
  • Groepsbijeenkomsten
  • Kerstfeest

Meer info over de werking en alles wat (H)echt Arendonk inhoudt?

Iedere maandag- en donderdagvoormiddag kan je tussen 10.00u en 12.00u even binnenspringen in ons lokaal ‘Stek van (H)echt’. Tijdens die momenten is er steeds een vrijwilliger die je met veel plezier te woord zal staan.

Het lokaal vindt zich achteraan het OCMW-gebouw, Vrijheid 100, en biedt een mooi uitzicht op de vijver. De ingang vind je eveneens achteraan.

LET OP: Tijdens de schoolvakanties is er niemand aanwezig.

Je kan ons ook mailen of telefoneren.

Onze contactgegevens zijn:

Vrijheid 100

hechtarendonk@gmail.com

tel: 014/40.10.46